• จอง จ่าย จบ
 • กศน.อำเภอแม่ลาว สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
 • โทร. (053) 739 145

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับการศึกษาตลอดชีวิต สู่การมีอาชีพ รายได้ที่ยั่งยืน

Development of learning resources For Lifelong Education To have a career Sustainable income (DLES)
ที่พัก

คุณสามารถจองที่พัก และ ดูรายละเอียดที่พักต่างๆ ได้จากเมนูนี้

Learn more
แหล่งเรียนรู้

คุณสามารถดูแหล่งเรียนรู้ และ ดูรายละเอียดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้จากเมนูนี้

Learn more
หลักสูตร

คุณสามารถดูหลักสูตร และ ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากเมนูนี้

Learn more
อาหาร

คุณสามารถดูรายการอาหาร และ ดูรายละเอียดเมนูอาหารต่างๆ ได้จากเมนูนี้

Learn more


แหล่งเรียนรู้

 • นายสุรศักดิ์ เลเชกุ 132 ม.18 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
					</br>	เวลาเปิด : 08.30 น. - 16.30 น.  | โทร. : 081-0210190  
					</br>	เขียนโดย : กศน.ตำบลแม่สลองใน 
			  <a class='btn btn-large btn-theme btn-rounded' href='reg.php'>ลงทะเบียนเรียน / ดูงาน</a>  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กาแฟบ้านห้วยหมาก
 • บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
					</br>	เวลาเปิด : 08.00 น.- 18.00 น.  | โทร. : 053-918-101  
					</br>	เขียนโดย : กศน.ตำบลแม่สลองใน 
			  <a class='btn btn-large btn-theme btn-rounded' href='reg.php'>ลงทะเบียนเรียน / ดูงาน</a>  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ
 • 30 หมู่ 4 บ้านร่องบง ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
					</br>	เวลาเปิด : 08.00- 16.30  | โทร. : 0861149885 
					</br>	เขียนโดย : กศน.ตำบลศรีโพธิ์เงิน 
			  <a class='btn btn-large btn-theme btn-rounded' href='reg.php'>ลงทะเบียนเรียน / ดูงาน</a>  การทำไม้กวาดดอกหญ้า
 • วัดถ้ำผาจรุย ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
					</br>	เวลาเปิด : 08.00-16.00 น.  | โทร. : 053-761045 
					</br>	เขียนโดย : กศน.ตำบลป่าแงะ 
			  <a class='btn btn-large btn-theme btn-rounded' href='reg.php'>ลงทะเบียนเรียน / ดูงาน</a>  วัดถ้ำผาจรุย

ร้านค้าออนไลน์